Global Explorer ROV ɡ ߡ .
ɡ ɡ .
2018 -
CNET ɡ " " ɡ ɡ .